LUKE

Raça Vira-lata

Data de Nascimento 27/05/2017

Sexo Macho